Skip to content

Výběr střešního okna

Zateplovací sada THERMOS

Hlavní výběr

ZATEPLOVACÍ SADA THERMOS

Střešní okna FENESTRA se zateplovací sadou THERMOS mají výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti. Lemování střešních oken se zateplovací sadou je již z výroby opatřeno extrudovaným polystyrenem o tloušťce 30 mm, která zatepluje vnější stranu rámu okna po celé jeho výšce – tedy v místech, kde okno vyčnívá do chladného venkovního prostoru. Zateplením se vnitřní povrchová teplota okenního rámu zvýší o 5,5°C, čímž se odsouvá možnost kondenzace vody na pevných částech okna výrazně nad bezpečnou hranici doporučených hodnot vnitřní relativní vlhkosti.Součinitel tepelné vodivosti zateplení λ=0,033 W/mK.

Zateplovací sada THERMOS zatepluje střešní okno v celé jeho výšce nad rovinou střechy. Okno je tak „oblečeno do teplého kabátu“ v chladném prostoru, tedy v místech, kde je rám tepelně nejvíce namáhán.

zatepleni
montér střešních oken
montér střešních oken
montáž střešního okna
Email
WhatsApp
Phone
WhatsApp
Phone
Email