Skip to content

dotace Nová zelená úsporám

VYMĚŇTE STŘEŠNÍ OKNA A UŠETŘETE ZA ENERGIE

s dotací z programu Nová zelená úsporám

Investujte do lepšího a energeticky úspornějšího bydlení se státní podporou.

Rádi Vám poradíme, jak vybrat výrobky, které snižují náklady na vytápění a splňují podmínky pro získání dotace.

zelena-usporam-zakladni-varianta-lg

Dotační programy

  • Nová zelená úsporám

  • Nová zelená úsporám Light

Chcete ušetřit peníze za energie? Čím více tepla necháte utíkat z domu ven, tím více budete muset v zimě topit. Každé vylepšení tepelně-izolačních vlastností obálky domu proto pocítíte ve své peněžence. Na investice do kvalitnějších a úspornějších výrobků můžete čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám https://novazelenausporam.cz.

Dotace s programem Nová zelená úsporám

Kombinujte zateplení s výměnou střešních oken a získejte dotaci až 650.000,-Kč.

Na co můžete čerpat dotaci?

Na zateplení stávajících rodinných domů či rekreačních objektů včetně výměny oken a dveří. Mezi uznatelné náklady patří i stavební práce jako bourání nebo montáž oken.

Kolik peněz získáte?

Polovinu z oprávněných výdajů a nejvýše 650 000 Kč. Částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech. Na výměnu oken lze získat dotaci až 3 800 Kč/m2.

Dotace i na stínění?

V kombinaci s dotací na zateplení lze žádat také o dotaci na venkovní stínící techniku, která v létě zabraňuje přehřívání interiéru a šetří náklady na klimatizaci. Na venkovní rolety či markýzy můžete získat dotaci 1 000,-Kč/m2 stíněného okna.

Jak postupovat?

Orientační výši dotace zjistěte pomocí kalkulačky na https://novazelenausporam.cz. Tam najdete i seznam energetických specialistů https://novazelenausporam.cz/specialiste/, kteří mohou provést definitivní výpočet potřebný pro posudek energetické bilance. Žádost o dotaci se podává elektronicky, k použitým střešním oknům FENESTRA stačí přiložit Prohlášení o vlastnostech výrobku, které Vám rádi zašleme (žádejte na fenestra@fenestra.cz). SVT kód bylo třeba dokládat pouze u žádosti o dotace podané do 12.10.2021. Pokud SVT kód potřebujete, rádi Vám ho zašleme (žádejte na fenestra@fenestra.cz).

Dotační program
Nová zelená úsporám Light

Z DOTAČNÍHO PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT (NZÚ LIGHT) LZE ZÍSKAT DOTACI AŽ 150 000 KČ (12 000 KČ / 1 KS VÝPLNĚ) NA VÝMĚNU OKEN.

 
KDO MÁ NA NZÚ LIGHT NÁROK?
  • Vlastník/spoluvlastník rodinného domu nebo trvale obývané rekreační stavby, který má v tomto domě/stavbě nejpozději od 12. 9. 2022 nahlášený trvalý pobyt.
  • Zároveň musí platit, že všichni členové domácnosti (s výjimkou dětí) jsou ke dni podání žádosti příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, případně příjemci příspěvku na bydlení, a to od 12. 9. 2022 až po datum podání žádosti.

KDY JE MOŽNÉ O DOTACI NZÚ LIGHT POŽÁDAT?

  • Před výměnou střešních oken – žadateli bude poskytnuta záloha, nepotřebuje tak finanční rezervu.
  • Po výměně střešních oken – žadateli je dotace vyplacena zpětně, a to i na realizace uskutečněné již od 12. 9. 2022.
  • Příjem žádostí byl spuštěn 9. 1. 2023.

JAK PODAT ŽÁDOST A CO JE K TOMU POTŘEBA?

 

JAKÉ JSOU POŽADAVKY NA VÝMĚNU STŘEŠNÍCH OKEN?

 
  • V rámci programu NZÚ Light je podporována výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří.
  • Podpora je poskytována paušálně na 1 kus okna. Okna ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považována za 1 kus. Sestava okna s balkonovými dveřmi je podporována jako 2 kusy.
  • Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním trojsklem a tloušťku rámu minimálně 70 mm.
error: Content is protected !!
Email
WhatsApp
Phone
WhatsApp
Phone
Email