Skip to content

dotace Nová zelená úsporám

VYMĚŇTE STŘEŠNÍ OKNA A UŠETŘETE ZA ENERGIE

s dotací z programu Nová zelená úsporám

Investujte do lepšího a energeticky úspornějšího bydlení se státní podporou.

Rádi Vám poradíme, jak vybrat výrobky, které snižují náklady na vytápění a splňují podmínky pro získání dotace.

zelena-usporam-zakladni-varianta-lg

Dotační programy

 • Nová zelená úsporám

 • Nová zelená úsporám Light

Chcete ušetřit peníze za energie? Čím více tepla necháte utíkat z domu ven, tím více budete muset v zimě topit. Každé vylepšení tepelně-izolačních vlastností obálky domu proto pocítíte ve své peněžence. Na investice do kvalitnějších a úspornějších výrobků můžete čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám https://novazelenausporam.cz.

Dotace s programem Nová zelená úsporám

Kombinujte zateplení s výměnou střešních oken a získejte dotaci až 650.000,-Kč.

Na co můžete čerpat dotaci?

Na zateplení stávajících rodinných domů či rekreačních objektů včetně výměny oken a dveří. Mezi uznatelné náklady patří i stavební práce jako bourání nebo montáž oken.

Kolik peněz získáte?

Polovinu z oprávněných výdajů a nejvýše 650 000 Kč. Částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech. Na výměnu oken lze získat dotaci až 3 800 Kč/m2.

Dotace i na stínění?

V kombinaci s dotací na zateplení lze žádat také o dotaci na venkovní stínící techniku, která v létě zabraňuje přehřívání interiéru a šetří náklady na klimatizaci. Na venkovní rolety či markýzy můžete získat dotaci 1 000,-Kč/m2 stíněného okna.

Jak postupovat?

Orientační výši dotace zjistěte pomocí kalkulačky na https://novazelenausporam.cz. Tam najdete i seznam energetických specialistů https://novazelenausporam.cz/specialiste/, kteří mohou provést definitivní výpočet potřebný pro posudek energetické bilance. Žádost o dotaci se podává elektronicky, k použitým střešním oknům FENESTRA stačí přiložit Prohlášení o vlastnostech výrobku, které Vám rádi zašleme (žádejte na fenestra@fenestra.cz). SVT kód bylo třeba dokládat pouze u žádosti o dotace podané do 12.10.2021. Pokud SVT kód potřebujete, rádi Vám ho zašleme (žádejte na fenestra@fenestra.cz).

Dotační program
Nová zelená úsporám Light

Z DOTAČNÍHO PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT (NZÚ LIGHT) LZE ZÍSKAT DOTACI AŽ 150 000 KČ NA VÝMĚNU OKEN (12 000 Kč na 1 ks výplně).

 
KDO MÁ NA NZÚ LIGHT NÁROK?
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci
 • Vlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastníci bytového domu s právem užívat byt
 • Členové bytového družstva s právem užívat byt v bytovém domě
Pozn.: Žadatelé musí být v rodinném domě, rekreačním objektu nebo v bytě trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.

 

Jak požádáte o dotaci NZÚ Light?

 
 • Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací 

JAKÉ JSOU POŽADAVKY NA VÝMĚNU STŘEŠNÍCH OKEN?

 
 • V rámci programu NZÚ Light je podporována výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří.
 • Podpora je poskytována paušálně na 1 kus okna. Okna ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považována za 1 kus. Sestava okna s balkonovými dveřmi je podporována jako 2 kusy.
 • Nově instalovaná okna musí mít
  • zasklení izolačním trojsklem a tloušťku rámu minimálně 80 mm
  • nebo musí splňovat požadavek na součinitel prostupu tepla Uw ≤ 0,9 W/m 2 .K.
Email
WhatsApp
Phone
WhatsApp
Phone
Email