Skip to content

Výhody střešních oken Fenestra

Izolace okenní spáry

Hlavní výběr

Zateplení okenní spáry pro dokonalejší izolaci okna

U  prémiových střešních oken řady EXCELLENT a  THERMICAL je spára mezi rámem a křídlem okna v horní části a  po stranách vyplněna dvoustupňovým těsněním a uzavřena dřevěným izolačním profilem. V  nejvíce tepelně namáhané spodní části okna je spára uzavřena třemi stupni těsnění a  zateplovacím blokem se součinitelem tepelné vodivosti λ= 0,046 W/m.K.. Systém zesílené izolace zajišťuje výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti, především vyšší povrchovou teplotu než u  standardních oken (vyšší povrchová teplota zajišťuje lepší ochranu před nežádoucí kondenzací).

zateplení okenní spáry
Email
WhatsApp
Phone
WhatsApp
Phone
Email