Skip to content

Výběr střešního okna

Správné provedení ostění

Hlavní výběr

Co ještě ovlivní vhodný výběr umístění oken?

Pro plné využití funkcí kvalitního střešního okna je důležité správně provést ostění (obložení) okenního výklenku (pod oknem svisle, nad oknem vodorovně). Zajistíte tím maximální osvětlení místnosti (o 30 – 40% více světla než vikýřové okno se stejnou plochou prosklení) a nenarušíte přirozené proudění vzduchu kolem okenní tabule. Podstatně tím snížíte možnost kondenzace vnitřní vlhkosti na ploše izolačního dvojskla.

  • topná tělesa umístit pod střešní okna
  • ostění provést pod oknem svisle, nad oknem vodorovně
  • vždy zajistit obtékání teplým vzduchem celé plochy skla – především ve spodních partiích
vo12
vo13
vo14
Email
WhatsApp
Phone
WhatsApp
Phone
Email