Skip to content

Výhody střešních oken Fenestra

Nadkrokevní izolace

Hlavní výběr

Izolační profily pro nadkrokevní izolaci

Izolační profily IP zateplují prostor mezi střešním oknem a nadkrokevní izolací. Jsou vyrobeny z PIR izolace se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,025 W/mK. Eliminují tepelné mosty v místě napojení střešního okna na tepelně-izolační vrstvu. Výhodou izolačních profilů je zachování běžné montáže střešního okna, které je kotveno ke střešnímu plášti na pomocné montážní latě umístěné pod a nad střešním oknem. Pomocné montážní latě plní funkci nosného prvku, izolační profily mají funkci izolační. Izolační profily lze použít pro různou skladbu střešního pláště – tvar je upraven podle výšky kontralatě a střešní latě (OSB desky apod.) – při objednávce uveďte výšku kontralatě a střešní latě. Jsou vhodné pro všechny nadkrokevní izolace, kde je nad izolační deskovou vrstvou kontralať + lať (OSB deska).

Chráněno užitným vzorem č. 30950.

izolačni-profily
izolac.
izolac2
Email
WhatsApp
Phone
WhatsApp
Phone
Email