Skip to content

Výběr střešního okna

Počet vrstev skel okna

Hlavní výběr

Jaký počet vrstev skel zvolit u oken?

Dvojsklo nebo trojsklo…

Střešní okna FENESTRA dodáváme s různým typem zasklení.
Můžete si vybrat dvojsklo (Ug = 1,0 W.m 2 .K), nebo trojsklo (na výběr jsou trojskla s hodnotou Ug = 0,8 / 0,6 / 0,5 W.m 2 .K), vždy s vrstvou měkkého pokovení, které zajišťuje odraz unikající tepelné energie zpět do místnosti.

dvojsklo nebo trojsklo
Co všechno byste měli zvážit při výběru zasklení/okna?

U každého okna by měly být uvedeny dvě hodnoty prostupu tepla – Ug (pouze sklem) a Uw (celým oknem) – čím je hodnota koeficientu U nižší, tím je lepší (lépe izoluje).

Izolační dvojsklo s hodnotou Ug = 1,0 W.m 2 .K má velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti.
V zimě sice pustí o něco více draze nakoupeného tepla ven než trojsklo, ale oproti tomu dokáže zdarma vyrobit energii ze slunce – v zimě přináší žádané teplotní zisky (trojsklo přináší teplotní zisky výrazně menší).

Na vnitřním povrchu je dvojsklo studenější než trojsklo, je tedy náchylnější ke kondenzaci vzdušné vlhkosti.
V létě dvojsklo pustí do interiéru více sluneční tepelné energie než trojsklo, přehřívání interiéru lze ale zabránit používáním protislunečních doplňků (venkovní markýza, venkovní roleta, interiérová fóliová roletka).
Dvojsklo má také nižší cenu a o třetinu menší váhu než trojsklo.

Výrazně těžší trojsklo by mělo výrazně zlepšit tepelně-izolační vlastnosti střešního okna. Hodnota prostupu tepla Uw (celým oknem) okna s trojsklem by měla být pod 1,0 W.m 2 .K.

Při výběru okna kromě hodnot Uw a Ug věnujte pozornost i profilům okna. Konstrukce okna (rám a křídlo) výrazně
ovlivňuje celkové tepelně-izolační parametry střešního okna. Pokud je hodnota Uw (celým oknem) vyšší o více než 0,4 W.m 2 .K než hodnota Ug (skla) znamená to, že je konstrukce okna “tepelně slabá”. Taková konstrukce okna
výrazně zhoršuje parametry okna, může docházet k promrzání konstrukce a k výskytu kondenzací.

Dalším parametrem při výběru okna je hloubka zapuštění skla do profilu okenního křídla. Pro snížení rizika výskytu kondenzace vodní páry po obvodu skla vyberte okno s více zapuštěným sklem do profilu křídla (hlubší zasklívací drážka).

Rozhodnutí o tepelně-izolačních vlastnostech okna by mělo být v souladu s tím, jaké požadavky z hlediska tepelných izolací klademe na ostatní prvky stavby.

Střešní okna FENESTRA výrobní řady THERMICAL a zateplovací sadou THERMOS dosahují i s dvojsklem hodnot Uw (celým oknem) jako jiná okna s trojsklem, navíc díky menší hmotnosti méně zatíží střešní konstrukci.
okna fenestra
Email
WhatsApp
Phone
WhatsApp
Phone
Email