Skip to content

Pro obchodníky a profesionály

Návody a upozornění

Na co si dát při montáži pozor…

Montáž střešního okna FENESTRA je podrobně zpracována v montážním návodu, který je přiložen v obalu každého okna.

OBECNĚ JE TŘEBA SI DÁT POZOR PŘI MONTÁŽI NA TYTO KROKY:

1)DODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH VZDÁLENOSTÍ

Dodržení předepsaných vzdáleností, které jsou uvedeny v Návodu k montáži je prvním důležitým krokem při montáži střešního okna. Zajistí se tím potřebné prostory pro plynulý přechod lemování okna na střešní krytinu a pro správné zaizolování rámu střešního okna tepelnou izolací. V případě taškové střešní krytiny se střešní okno umísťuje vždy nad celou nezkrácenou řadu tašek.

montaz1

2) VYROVNÁNÍ OKENNÍCH SPÁR

Po vyrovnání rámu okna do vodorovné polohy je třeba vyrovnat okenní spáry, které ovlivňují správnou funkci těsnění. Pro případnou úpravu rovnoběžnosti mezer mezi rámem a křídlem okna je nutné osadit okenní křídlo do rámu. Mezery mezi rámem a křídlem okna již později nebude možné upravovat, proto je tato fáze montáže velmi důležitá. Podélné spáry lze vyrovnat mírným posunutím okenního rámu, příčné pak podložením montážního úhelníku.

montaz2
montaz3

3) NAPOJENÍ VŠECH VRSTEV STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KE STŘEŠNÍMU OKNU.

A) Pojistná hydroizolační vrstva
Pro napojení pojistné hydroizolační fólie doporučujeme použít metodu přídavných pásů. S instalací jednotlivých pásů pojistné fólie (fólie musí být vždy kontaktní) se začíná ve spodní části, pokračuje se bočními díly a končí horním dílem. Pásy fólie se svedou na původní fólii v prostoru za kontralatí, střešní latě se obejdou pomocí “ypsilonových” rozřezů. Folii připevňujeme pomocí sponek do rámu okna a zboku do kontralatí.

Můžete také použít pojistnou difuzní manžetu PDM, která je dodávána výrobcem střešních oken FENESTRA. Jedná se o “návlek” z kontaktní fólie, který se navleče na rám střešního okna, ke kterému se připevní sponkami.

Při použití manžety PDM jsou spoje dokonalé a výrazně se snižuje riziko nepřesné práce montéra okna.

montaz5
montaz4

Nad okenní rám se do hydroizolační vrstvy vždy instaluje odvodňovací žlábek, který odvádí případnou vodu stékající po fólii do prostoru mimo střešní okno.

montaz6
montaz7

B) STŘEŠNÍ KRYTINA

Lemování střešních oken FENESTRA je vyrobeno na automatickém tvářecím centru. Tato technologie zaručuje vždy 100% vodotěsnost. Nejvíce namáhaný díl lemování (horní) je u lemování FENESTRA vyroben z jednoho kusu, což zaručuje dlouhodobou nezatékavost.

stresnikryt1

Po stranách okna je třeba střešní krytinu doložit až k vysokému žebru lemování.

stresni2
stresni3
stresni4

C) TEPELNÁ IZOLACE

Prostor kolem rámu střešního okna vyplňujeme tepelnou izolací až na kontakt se podstřešní fólií.

Zvláštní pozornost věnujeme spodní a horní části rámu, kde vzhledem ke tvaru ostění je tepelná izolace zeslabena. Originální termolišty střešních oken FENESTRA vytváří v místech, kde vnitřní ostění svírá se sklonem střechy ostrý úhel, dodatečný prostor pro zesílení tepelné izolace. Větší množství tepelné izolace odstraňuje tepelné mosty nad a pod oknem.

D) PAROTĚSNÉ VRSTVA

Parotěsnou fólii napojíme pomocí oboustranně lepicí pásky do drážky rámu okna, určené pro montáž vnitřního ostění. Obkladovou deskou fólii dorazíme do drážky. Všechny spoje fólií přelepíme páskou.

Můžete také použít paronepropustnou manžetu PNM, která je dodávána výrobcem střešních oken FENESTRA. Jedná se o “návlek” z parotěsné fólie, který se navleče na rám střešního okna. Po obvodu má manžeta integrovanou lepicí pásku, kterou se po sejmutí ochranného pásku spojí s okenním rámem v drážce pro obklad. Při použití manžety PNM jsou spoje dokonalé a výrazně se snižuje riziko nepřesné práce montéra izolace a parotěsné vrstvy.

stresni5
stresni6
stresni7

E) INTERIÉROVÉ OSTĚNÍ

Pro plné využití všech funkcí kvalitního střešního okna je důležité správně provést ostění (obložení) okenního výklenku. Zajistí se tím maximální osvětlení místnosti (o 30 – 40 % více světla než vikýřové okno se stejnou plochou prosklení) a nenaruší přirozené proudění vzduchu kolem okenní tabule. Podstatně se tím sníží možnost kondenzace
vnitřní vlhkosti na ploše izolačního dvojskla.

• topná tělesa umístit pod střešní okna
• ostění provést pod oknem svisle, nad oknem vodorovně
• vždy zajistit obtékání teplým vzduchem celé plochy skla – především ve spodních partiích

stresni8
Email
WhatsApp
Phone
WhatsApp
Phone
Email